CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Tùy sản phẩm được bảo hành 1 đến 10 năm.
  • Các sản phẩm sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn quy định của nhà sản xuất

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.

 

Đăng bởi: C.Ty CP Kho Quạt Trần Bài Đăng : 21/02/2023 09:53:25