Quạt Trần Phòng Bếp - Ăn

Ngoài tính năng trang trí thì quạt trần phòng bếp còn hỗ trợ làm mát và tản mùi cho phòng bếp rất hiệu quả