CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - QUYỀN RIÊNG TƯ

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được khoquattran.vn thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.

  Mục đích sử dụng thông tin

  Dùng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

  Phạm vi sử dụng thông tin

  Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của khoquattran.vn.

  Thời gian lưu trữ thông tin

  Theo pháp luật

  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này

  Nhân viên của Công ty cổ phần Kho Quạt Trần được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

  Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin.

  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  Công ty cổ phần Kho Quạt Trần

  Địa chỉ : 25 Cao Đức Lân, phường An Phú, TP Thủ Đức ( Quận 2, tp Hồ Chí Minh),

  32 Galaxy 5, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

  Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email khoquattran.vn@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác.

  Khiếu nại về thông tin cá nhân

  Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email khoquattran.vn@gmail.com để được giải quyết.

  Cam kết bảo mật thông tin

  Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để khoquattran.vn chăm sóc khách hàng.